SPLOŠNI POGOJI

 

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta ledek.si
Ti Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta ledek.si v nadaljevanju: spletno mesto).
Splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabnikispletnega mesta.

 

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Ledeksi d.o.o (Teharje 55, Teharje, 3221 Teharje), (v nadaljevanju: lastnik spletne strani).

 

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

 

Uporabniki spletnega mesta

 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

 

Dostopnost spletnega mesta

 

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik storitve si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili.

 

Avtorske pravice

 

Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati v komercialne ali nekomercialne namene.

 

V primeru kakšne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov, uporabnik naredi povezavo na spletno mesto. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik spletnega mesta ali produkta, na katerih je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

 

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, lastnik storitve ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

 

Znamke, ki se pojavljajo v storitvi ali ostalih produktih, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. Če uporabnik pošlje material, ki je zaščiten v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, ponudnik storitve za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. Uporabnik, ki pošlje material, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačila.

 

Funkcije družbenih omrežij

 

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, G+-u, Instagram-u, Linkedin-u ter Twitterju. Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same spletne strani.

 

Varovanje zasebnosti

 

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki, ki jih je posredoval lastniku storitve, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev. Lastnik storitve se zavezuje, da bo uporabnikove podatke varoval z ustrezno skrbnostjo in da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Lastnik storitve se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih.
Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov lastnika storitve. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvah, produktih, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov lastnika storitve ter za segmentacijo, raziskavo trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene lastnika storitve in tretjih oseb, s katerimi lastnik storitve sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov.
Podatke, ki jih bo lastnik storitve pridobil iz drugih virov, lahko združi z ostalimi podatki v zbirki, tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki obiskuje spletno mesto. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

Lastnik storitve ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje lastnik storitve. Pišete nam lahko na elektronski naslov info@ledek.si. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.